FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 04/11/2019 - 12:19 PDF icon सशर्त_अनुदान_चालु_तर्फ_२०७५_फागुन_महिनाको_खर्चको_फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ कातिक महिनाको खर्चको बिवरण ७५/७६ कार्तिक व्यय 12/27/2018 - 15:49 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ कातिक महिनाको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ असोज महिनाको खर्चको बिवरण ७५/७६ असोज व्यय 12/27/2018 - 15:42 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ असोज महिनाको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको विपद व्यवस्थापन कोष २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:37 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको विपद व्यवस्थापन कोष २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको LGCDP २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:34 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको LGCDP २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको MSNP (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना) २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:33 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको MSNP (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना) २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको RCIW २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:29 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको RCIW २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको RVWRMP २०७५ असार महिनाको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:26 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको RVWRMP २०७५ असार महिनाको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ असार महिनाको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:17 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf

Pages