FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

एम. आई. एस. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

MSNP Volunteer Exam Notice !!

दस्तावेज: