FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

नौमूले गाउँपालिकाको आ व २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि तेस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!