FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धि सूचना !!

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

एम. आई. एस. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: