FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

नौमूले गाउँपालिकाको गणक र सुपरिवेक्षकको बिवरण !!

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

सुपरिवेक्षक र गणकको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!