FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bid of Tame Naumule Road Gravelling & Maintenance Work !!

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

दस्तावेज: 

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

नौमूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

आशयपत्रको सूचना !!

दस्तावेज: