FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

नौमूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

आशयपत्रको सूचना !!

दस्तावेज: 

Invitation for bid of Jaisi Danda Gopeni Kirsi Sadak NRMP Ward No 3 !!

"गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालय देखि द्वारी झरना सम्म मोटर बाटो" को सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!