FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आशयपत्रको सूचना !!

दस्तावेज: 

Invitation for bid of Jaisi Danda Gopeni Kirsi Sadak NRMP Ward No 3 !!

"गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालय देखि द्वारी झरना सम्म मोटर बाटो" को सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

नौमूले तामे सडक निर्माण कार्य सम्बन्धि बोलपत्रको आशयपत्रको सूचना !!

नौमूले सल्लेरी पैती चौराठा सडक निर्माण कार्य सम्बन्धि बोलपत्रको आशयपत्रको सूचना !!