FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
50% (9 votes)
राम्रो
28% (5 votes)
ठिकै
22% (4 votes)
Total votes: 18