FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
54% (13 votes)
राम्रो
29% (7 votes)
ठिकै
17% (4 votes)
Total votes: 24