तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
42% (5 votes)
राम्रो
25% (3 votes)
ठिकै
33% (4 votes)
Total votes: 12