FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
50% (13 votes)
राम्रो
31% (8 votes)
ठिकै
19% (5 votes)
Total votes: 26