तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
53% (9 votes)
राम्रो
24% (4 votes)
ठिकै
24% (4 votes)
Total votes: 17