FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
52% (12 votes)
राम्रो
30% (7 votes)
ठिकै
17% (4 votes)
Total votes: 23