FAQs Complain Problems

७९/८०

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!

FRA मा प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना !!