FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि स्नातक प्राविधिक पदको लागि दरखास्त फाराम ७९/८० 09/08/2022 - 16:47 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिक पदको लागि दरखास्त फाराम.pdf
कर्मचारी दरखास्त फाराम ७९/८० 09/08/2022 - 11:18 PDF icon कर्मचारी दरखास्त फाराम.pdf
गाउँ-नगर-उप-महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचना र तेरिज ७७/७८ 02/24/2021 - 18:40 PDF icon गाउँ-नगर-उप-महानगरको दरबन्दी संरचना र तेरिज.pdf
गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज ७७/७८ 02/24/2021 - 18:39 PDF icon गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज.pdf
भ्रमण प्रतिबेदन ७७/७८ 02/23/2021 - 10:20 PDF icon भ्रमण प्रतिबेदन_sample.pdf
भ्रमण बिल ७७/७८ 02/23/2021 - 10:19 PDF icon भ्रमण बिल_sample.pdf
भ्रमण आदेश ७७/७८ 02/23/2021 - 10:16 PDF icon भ्रमण आदेश_sample.pdf
सम्पति बिवरण फाराम र खामको ढांचा ७५/७६ 09/21/2018 - 11:43 PDF icon सम्पति_बिवरण_फारम.pdf, PDF icon खामको ढाचाँ.pdf
बसाई सराईको सूचना फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 22:08 PDF icon बसाई_सराईको_सूचना_फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 22:07 PDF icon विवाहको_सूचना_फारम.pdf

Pages