FAQs Complain Problems

घर जग्गा मुल्यांकन, आयश्रोत प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब, वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रति हजार रु. १/-
आवश्यक कागजातहरु: 

निबेदन, प्राविधिकको सिफारिस, नागरिकताको प्रतिलिपि, ज.ध.प्र.पू. को प्रतिलिपि, नक्सापास, आय श्रोत खुल्ने कागजात

प्रक्रिया: 

कागजात सहित वडा अध्यक्ष समक्ष निबेदन दिने र वडा सचिबले सेवा प्रदान गर्ने |