FAQs Complain Problems

प्रश्न. नौमूले गाउँपालिकामा कति वटा वडा छन् ?

उत्तर:    नौमूले गाउँपालिकामा ८ वटा वडा छन् |

वडा नं       वडाको नाम

१              तोली

२              बालुवाटार

३              द्वारी

४              कालिका

५              नौमूले

६              सल्लेरी

७              पैती

८              चौराठा