FAQs Complain Problems

नौमूले गाउँपालिका दैलेखमा मिति २०७८/११/०१ गते देखि व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईन मार्फत शुरुवात !!