FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!

FRA मा प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना !!

Invitation of bids for Construction of Dwari jharana krishi road !!