FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा सूचना !!

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

साझेदारी बाख्रा श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना !!