FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७८/०७९

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा !!