FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

EMIS प्रयोगकर्ता पुस्तिका !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!

प्राबिधिक सहायक पदको परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई सिफारिस सम्बन्धी सूचना !!