FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

करार सेवामा सहजकर्ता पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना !!