FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

फोहोर व्यवस्थापन ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!

प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि जग्गा खरीद सम्बन्धी सूचना !!

१५ शैया अस्पतालका लागि अपुग जग्गा खरीद सम्बन्धी सूचना !!