FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

नौमुले गाउँपालिका दैलेखको पार्श्वचित्र (Gaunpalika Profile)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

गहुँ बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा ५०% मूल्य अनुदान सम्बन्धी सूचना !!

बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना !!