FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना !!

करार सेवामा सहजकर्ता पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

आशयपत्रको सूचना !!