FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सुचना !!

शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!

खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

सेनिटरी प्याड खरिद कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!