FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

अलैंची बिरुवा खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना !!

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

Invitation for E-bid

दस्तावेज: