FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

अलैंची बिरुवा खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना !!

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

Invitation for E-bid

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!