FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bid

दस्तावेज: 

Invitation for E-bid

दस्तावेज: 

अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि तेस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

Invitation for Bid of Tame Naumule Road Gravelling & Maintenance Work !!