FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!

Invitation for bids of construction of ward no. 5 ward office sabha hall (B)

invitation for bids of construction of sports infrastructure, ward no. 8 !!

Invitation of bids for Construction of Dwari jharana krishi road !!

स्यानिटरी प्याड खरीदका लागि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना !!