FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
54% (32 votes)
राम्रो
27% (16 votes)
ठिकै
19% (11 votes)
Total votes: 59