FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
55% (16 votes)
राम्रो
28% (8 votes)
ठिकै
17% (5 votes)
Total votes: 29