FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
56% (28 votes)
राम्रो
26% (13 votes)
ठिकै
18% (9 votes)
Total votes: 50