FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
59% (22 votes)
राम्रो
22% (8 votes)
ठिकै
19% (7 votes)
Total votes: 37