FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
54% (15 votes)
राम्रो
29% (8 votes)
ठिकै
18% (5 votes)
Total votes: 28