FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
57% (37 votes)
राम्रो
25% (16 votes)
ठिकै
18% (12 votes)
Total votes: 65