FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
57% (20 votes)
राम्रो
23% (8 votes)
ठिकै
20% (7 votes)
Total votes: 35