FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
55% (23 votes)
राम्रो
26% (11 votes)
ठिकै
19% (8 votes)
Total votes: 42