FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 12/04/2020 - 10:33 PDF icon अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

Invitation for Bid

७७/७८ 11/26/2020 - 13:32 PDF icon invitation_for_bid_new.pdf

Invitation for E-bid

७७/७८ 10/08/2020 - 14:52 PDF icon Invitation for E-bid.pdf

अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि तेस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

७६/७७ 06/10/2020 - 19:26 PDF icon अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि तेस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना.pdf

अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

७६/७७ 06/02/2020 - 07:48 PDF icon अत्याबश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना.pdf

Invitation for Bid of Tame Naumule Road Gravelling & Maintenance Work !!

७६/७७ 03/02/2020 - 12:27 PDF icon Invitation for Bid of Tame Naumule Road Gravelling & Maintenance Work.pdf

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७६/७७ 02/19/2020 - 14:55 PDF icon medicine_tender.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना !!

७६/७७ 12/10/2019 - 17:24 PDF icon ambulance_notice.pdf

नौमूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७६/७७ 11/24/2019 - 13:30 PDF icon PHC को लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

आशयपत्रको सूचना !!

७५/७६ 05/28/2019 - 13:09 PDF icon आशयपत्र.pdf

Pages