FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ट्रेक्टर खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

७९/८० 12/15/2022 - 12:18 PDF icon ट्रेक्टर खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

फोहोर व्यवस्थापन ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!

७९/८० 12/05/2022 - 16:40 PDF icon ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना.pdf

प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि जग्गा खरीद सम्बन्धी सूचना !!

७९/८० 12/05/2022 - 16:35 PDF icon प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि जग्गा खरीद सम्बन्धी सूचना.pdf

१५ शैया अस्पतालका लागि अपुग जग्गा खरीद सम्बन्धी सूचना !!

७९/८० 12/05/2022 - 16:29 PDF icon १५ शैया अस्पतालका लागि अपुग जग्गा खरीद सम्बन्धी सूचना.pdf

ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी तेस्रो तथा अन्तिम पटक प्रकाशित सूचना !!

७९/८० 11/30/2022 - 16:17 PDF icon ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना.pdf

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७९/८० 11/14/2022 - 11:57 PDF icon अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !

७९/८० 11/13/2022 - 14:12 PDF icon ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना.pdf

Invitation for E-Bid, Tender Notice No. 5 !!

७८/७९ 02/23/2022 - 14:05 PDF icon Tender Notice No. 5.pdf

Invitation for E-Bid, Tender Notice No. 4 !!

७८/७९ 02/08/2022 - 11:49 PDF icon tender_no_4.pdf

Invitation for E-Bid, Tender Notice No. 3 !!

७८/७९ 02/08/2022 - 11:38 PDF icon tender_no_3.pdf

Pages