FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७८/७९ 11/17/2021 - 20:12 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७८/७९ 10/28/2021 - 21:55 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!

७८/७९ 09/14/2021 - 12:41 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना_पुनः प्रकाशित_२ .pdf

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७८/७९ 08/05/2021 - 11:20 PDF icon गापाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना, पाँचौ पटक प्रकाशित.pdf

अलैंची बिरुवा खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 06/18/2021 - 11:54 PDF icon अलैंची बिरुवा खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना.pdf

गाउँपालिकाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 05/13/2021 - 19:15 PDF icon गा पा को लागि आवश्यक जग्गा खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

Invitation for E-bid

७७/७८ 03/22/2021 - 11:56 PDF icon Invitation for E-bid.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 12/19/2020 - 16:54 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 12/04/2020 - 10:33 PDF icon अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

Invitation for Bid

७७/७८ 11/26/2020 - 13:32 PDF icon invitation_for_bid_new.pdf

Pages