FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको पेश्की खर्चको बिवरण !! ७५/७६ जेठ व्यय 07/02/2019 - 14:33 PDF icon नौमूले गा पा को पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको पेश्की खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ जेठ व्यय 07/02/2019 - 13:51 PDF icon नौमूले गा पा को पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ बैसाख व्यय 05/16/2019 - 16:44 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ बैशाखको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७६ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ बैसाख व्यय 05/16/2019 - 16:41 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७६ बैशाखको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ बैसाख व्यय 05/16/2019 - 16:36 PDF icon पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७६ बैशाखको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालूतर्फ २०७६ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ बैसाख व्यय 05/16/2019 - 16:33 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको बित्तिय समानीकरण चालुतर्फ २०७६ बैशाखको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७५ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ चैत्र व्यय 04/29/2019 - 15:33 PDF icon सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७५ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७५ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ चैत्र व्यय 04/29/2019 - 15:27 PDF icon पुँजीगत वित्तीय समानीकरण तर्फ २०७५ चैत्र महिनाको खर्चको.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालूतर्फ २०७५ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ चैत्र व्यय 04/29/2019 - 15:11 PDF icon २०७५ साल चैत्र महिनाको वित्तीय समानीकरण चालूतर्फ खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरणतर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 04/11/2019 - 13:28 PDF icon पुँजीगत वित्तीय समानीकरणतर्फ २०७५ फागुनको खर्चको फाँटवारी.pdf

Pages