FAQs Complain Problems

समाचार

नौमूले बजार

Read More

द्वारी झरना

Read More

नौमूले गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा अवस्थित स्वागतद्वार

Read More

COVID-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक सन्देश !!

Read More

नौमूले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख

Read More

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पालिकास्तरीय शिक्षा पार्श्व चित्र !!

नौमूले गाउँपालिकाका विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुको बिवरण !!

नौमूले गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको नामावली तथा सम्पर्क नं !!

नौमुले गाउँपालिका, स्वास्थ्य शाखाको Health Profile !!

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

गा. पा. अध्यक्ष
Phone:
9848208916
Email:
chhabis99@gmail.com
गा. पा. उपाध्यक्ष
Phone:
9848339549
Email:
naumulegapa@gmail.com
प्रवक्ता
Phone:
9842306868
Email:
krishnasalami58@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone :
९८४८०६२८७२
Email:
malla.bhakta@gmail.com
सूचना अधिकारी (अधिकृत छैठौं)
Phone :
९८६८४२०५२६
Email:
info.naumulemun@gmail.com jsthakuree47@gmail.com

जानकारी